หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ได้ให้การต้อนรับนายสุพจน์ ลาภปรารถนา ที่ปรึกษาอาวุโสประธานกลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์ และนายวิทวัส อรุณแสงสุรีย์ ผู้ประสานงาน
ได้ให้การต้อนรับนายสุพจน์ ลาภปรารถนา ที่ปรึกษาอาวุโสประธานกลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์ และนายวิทวัส อรุณแสงสุรีย์ ผู้ประสานงาน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:38:15

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????ได้ให้การต้อนรับนายสุพจน์ ลาภปรารถนา ที่ปรึกษาอาวุโสประธานกลุ่มบริษัทในเครือเฮลท์แลนด์ และนายวิทวัส อรุณแสงสุรีย์ ผู้ประสานงาน 

????เพื่อหารือในการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การนวดเพื่อสุขภาพระยะสั้น 150 ชั่วโมง ตามเกณฑ์หลักสูตรและสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.)กระทรวงสาธารณสุข และการเปิดให้บริการคลินิคอายุรเวชตามแนวทางแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

“ขณะนี้บุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย การนวดเพื่อสุขภาพ ขาดแคลนมากกว่าแสนคน เนื่องจากสถานการณ์ด้านโควิด ทำให้ธุรกิจด้านนี้ต้องปิดตัวลง บุคลากรหลายหมื่นคนต้องไปทำงาน อาชีพอื่น หรือเดินทางไปทำมาหากินยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในตะวันออกกลาง และสแกนดิเนเวีย ซึ่งได้เงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าในประเทศไทยหลายเท่า เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสดีที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จะได้เร่งผลิตบุคลากรด้านนี้ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรอบรมระยะสั้น 150 ชั่วโมง ตามเกณฑ์การรับรองของ สบส. สำเร็จการศึกษาแล้ว บริษัทในเครือเฮลท์แลนด์กว่า 10 สาขาทั่วประเทศยินดีรับเป็นบุคลากรของบริษัท ผู้สนใจรีบสมัครมาได้ที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม” รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด