หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประเมินเมนูอาหารกับการบำบัดโรค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข ในหัวข้อโภชนบำบัด
การประเมินเมนูอาหารกับการบำบัดโรค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข ในหัวข้อโภชนบำบัด

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2022-11-15 13:22:29

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 

????????อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาฯ 

????ร่วมเป็นกรรมการประเมินเมนูอาหารกับการบำบัดโรค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโภชนศาสตร์ทางสาธารณสุข ในหัวข้อโภชนบำบัด 

????โดยมีเมนูอาหารด้วยกันทั้งหมด 10 โรค โดยแบ่งเป็น 3 มื้อต่อโรค เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้องค์ความรู้ในเรื่องโภชนบำบัด