ติดต่อเรา


วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่อยู่ : 111/1-3 ถนนพระรามที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-773-905
โทรสาร : 034-773-903
หอพักนักศึกษา : 034-710-724