หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตรต่างๆ
ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตรต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2020-11-21 10:40:23


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประชุมทีมงานประชาสัมพันธ์ เพื่อจัดกิจกรรมเดินสายแนะแนวหลักสูตรต่างๆ โดยวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) 7 สาขาวิชา ดังนี้
#สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ #สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน #สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ #สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ #สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
***www.admission.ssru.ac.th
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 6 มกราคม 2564
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 034-773-904-5
***FB: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
***IG: ahs.ssru
***Twitter: @ahsssru
***www.ahs.ssru.ac.th
***www.ssru.ac.th
***#dek64 #TCAS64
***#AHSSSRU #สวนสุนันทา