" />
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงาน (MOM) ระหว่างวิทยาลัยสหเวชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ประชุมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงาน (MOM) ระหว่างวิทยาลัยสหเวชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-03 16:11:57

29 กันยายน 2560 นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานประชุมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงาน (MOM) ระหว่างวิทยาลัยสหเวชศาสตร์กับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินรับรองสถาบันการศึกษาจากคณะอนุกรรมการการแพทย์แผนจีน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ