หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
ต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:24:58

12 กันยายน 2560 ผศ.(พิเศษ) ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม