หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แจกเสื้อเฟรสชี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
แจกเสื้อเฟรสชี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:13:28

13 กันยายน 2560 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้ให้ความอนุเคราะห์ดำเนินการแจกเสื้อเฟรสชี่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม