หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝึกการเย็บแผลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ฝึกการเย็บแผลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 11:00:11

26 กันยายน 2560 อาจารย์ศุภรัศมิ์ อัศวพรธนภัทร์ และ อาจารย์ธรรมศักดิ์ สายแก้ว ฝึกการเย็บแผลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 การเตรียมชุดเย็บแผลและอุปกรณ์ให้พร้อม การเลือกเข็มให้เหมาะสมกับแผลที่จะเย็บ เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต่อไป