หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝึกปฏิบัติการทดสอบตรวจหาสารคาร์โบไฮเดรต จากพืชชนิดต่างๆ
ฝึกปฏิบัติการทดสอบตรวจหาสารคาร์โบไฮเดรต จากพืชชนิดต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 10:57:26

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ฝึกปฏิบัติการทดสอบตรวจหาสารคาร์โบไฮเดรต จากพืชชนิดต่างๆ โดยอาจารย์กิตติศักดิ์ แคล้ว จันทร์สุข ณ ห้องปฏิบัติการชีววิทยาและพฤกษศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม