หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2017-10-02 10:40:01

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/ 2560 โดยให้ นศ.ร่วมทดสอบระบบการสอบ Online ในครั้งนี้ด้วย