หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์
ศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:02:57


วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. รศ.ดร.นพ.ธวัชชัย  กมลธรรม ประธานหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

#สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th