หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการทำกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน
ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการทำกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:01:18


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  เข้าพบครูจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการทำกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน

#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th