หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมและทดลองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ
ประชุมและทดลองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:59:42


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบคุณเกวลิน ชื่นสงวน ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม ร่วมประชุมและทดลองผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพผลงานของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงามเพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งนี้คุณเกวลินสนใจที่จะ "ซื้อสูตร" เครื่องสำอางของนักศึกษาเพื่อนำไปผลิตและจำหน่ายต่อไป

#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th