หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งมอบงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera)
ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าพบนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งมอบงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:57:38


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบนายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งมอบงานโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ Thailand Riviera)

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th