หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:21:33


????????# Dek64 รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

❤️❤️สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564

????????# Dek64 รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

❤️❤️สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์

เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564