หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 03:22:59


????????# Dek64 รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

❤️❤️สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2564 

????????# Dek64 รอบรับตรงวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

❤️❤️สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

เริ่ม 11-28 มิถุนายน 2564