หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก
บุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:40:32


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำบุคลากรวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เข็มแรก ณ เซ็นทรัล ลาดพร้าว 

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th