หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ออกหน่วยจิตอาสา ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ออกคัดกรอง ค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงโรคโควิค 2019
นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ออกหน่วยจิตอาสา ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ออกคัดกรอง ค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงโรคโควิค 2019

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:35:57


วันที่ 9 เมษายน 2564 ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าฤทธิ์ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ออกคัดกรอง ค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงโรคโควิค 2019 (active case finding) ในพื้นที่

#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th