หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนมอบทุนการศึกษา "ปันสุขสู่น้องคนพิเศษ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ตัวแทนมอบทุนการศึกษา "ปันสุขสู่น้องคนพิเศษ"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:30:57


วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ให้กับนายโกสินทร์ สวัสดิ์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการร่วมบริจาคของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ รวมเป็นเงิน 16,500 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อบริจาคทุนการศึกษา ให้กับน้องคนพิเศษ ภายใต้กิจกรรม "ปันสุขสู่น้องคนพิเศษ" ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนวัดบางกะพ้อม ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th