หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 ซ้อมนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์
ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 ซ้อมนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-28 02:21:23


วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ดร.ณัษฐา กิจประเทือง หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 60 ซ้อมนำเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ ก่อนจะไปนำเสนอจริงในงานสัมมนาวิชาการแบบออนไลน์ของสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 

#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th