หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ดร.สุวดี” ผุดไอเดีย “น้ำอบ กัญชา...ลัลลา พาสุขใจ ”
“ดร.สุวดี” ผุดไอเดีย “น้ำอบ กัญชา...ลัลลา พาสุขใจ ”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-27 14:58:12


วันที่ 19 มีนาคม 2564 นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สุวดี โชคชัยสิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ ได้อุดหนุนซื้อผลิตภัณฑ์ “น้ำอบ ตำรับวังสวนสุนันทา 1 หยด หอมฟุ้ง” เพื่อต้อนรับเทศกาล วันขึ้นปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th