หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ธรรมศักดิ์” เร่งปรับแผนงานสาขา...เน้น “เสริมความรู้แก่นักศึกษา...และลงมือปฏิบัติจริง”
“ธรรมศักดิ์” เร่งปรับแผนงานสาขา...เน้น “เสริมความรู้แก่นักศึกษา...และลงมือปฏิบัติจริง”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-27 14:57:03


วันที่ 19 มีนาคม 1654 อาจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ประชุมคณาจารย์ประจำสาขา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของสาขา การรับสมัคร TCAS64 รอบ2 QUOTA การปรับกลยุทธ์การเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 

#สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th