หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “ดวงพร” ปักหมุด..ทีมวิจัยลุย 6 พื้นที่..ยึดจ.สมุทรสงคราม
“ดวงพร” ปักหมุด..ทีมวิจัยลุย 6 พื้นที่..ยึดจ.สมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-27 14:55:55


วันที่ 19 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดวงพร นะคาพันธุ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บข้อมูล แบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรค Covid-19 สำหรับที่พักอาศัย หมู่ที่ 4, ตลาดสุขอารีย์,  วัดศรัทธาธรรม, วัดบางจะเกร็ง, โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง และโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

#U2TSSRU  IRDSSRU #SSRU #มหาวิทยาลัยสู่ตำบล #1ตำบล1มหาวิทยาลัย #วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th