หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ
อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-27 14:51:21


วันที่ 18 มีนาคม 2564 อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับฟังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากอาจารย์พี่เลี้ยง และรับฟังพร้อมสรุปการรายงานผลการดำเนินการจากนักศึกษา ณ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th