หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2021-06-27 14:48:28


17 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รัตนา ปานเรียนแสน รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย อาจารย์จิรวัฒน์ สุดสวาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564  โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระดับต่างๆ สู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต่อไป ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

www.ahs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th