หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The sense Taekwondo&Jujitsu Championship 2018
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The sense Taekwondo&Jujitsu Championship 2018

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-16 15:42:03

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน The sense Taekwondo&Jujitsu Championship 2018

     เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 นางสาวกมลวรรณ อัคจันทร์ นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬเทควันโดและยูยิตซู การแข่งขัน The sense Taekwondo&Jujitsu Championship 2018 ณ ศูนย์การค้าเดอะเซ้นส์ ปิ่นเกล้า