หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > การนวดพื้นฐานบ่า ในวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1
การนวดพื้นฐานบ่า ในวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 13:11:33

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อ.สิริภา แหยมมี สอนการนวดพื้นฐานบ่า ในวิชาหัตถเวชกรรมไทย 1 (Thai Therapeutic Massage 1) ให้กับนักศึกษา ชั้นปี 2 เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจในหลักการและขั้นตอนการนวดพื้นฐานบ่า ณ ห้องหัตถเวชกรรมไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม