หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม ทำการวิจัยค้นคว้าระเหยสารเอทานอลด้วยเครื่อง Rotary Evaporator
แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม ทำการวิจัยค้นคว้าระเหยสารเอทานอลด้วยเครื่อง Rotary Evaporator

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-15 12:11:40

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แขนงวิชาการดูแลสุขภาพและความงาม ทำการวิจัยค้นคว้าระเหยสารเอทานอลด้วยเครื่อง Rotary Evaporator เพื่อให้ได้สารสกัดมาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม