หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 4 รับวัคซีนด้วยกิจกรรมฝึกสติ หรือ Mindfulness
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 4 รับวัคซีนด้วยกิจกรรมฝึกสติ หรือ Mindfulness

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-03 14:13:57

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 4 รับวัคซีนด้วยกิจกรรมฝึกสติ หรือ Mindfulness

     เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2561 ดร.รัตนา ปานเรียนแสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม นำนักศึกษาในสาขา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม "รับวัคซีนด้วยกิจกรรมฝึกสติ หรือ Mindfulness" ในกิจกรรม มีทั้งการฝึกให้นักศึกษา รู้จักหัดวาง ภาระทางใจ รู้ทันความคิด การแบ่งปันอาการทางใจ ฝึกสติ ให้อยู่ในวิถีประจำวัน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล ศิลปกิจ และ แพทย์หญิงอรวรรณ ศิลปกิจ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี