หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทดสอบ ทบทวน ทักษะความรู้และหัตถการ นศ.ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทดสอบ ทบทวน ทักษะความรู้และหัตถการ นศ.ชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-03 15:56:01

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมทดสอบ ทบทวน ทักษะความรู้และหัตถการ นศ.ชั้นปีที่ 4

     เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดย อ.ธรรมศักดิ์ สายแก้ว อ.สุรีย์วรรณ สีลาดเลาและ อ.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ จัดกิจกรรมทดสอบ ทบทวน ทักษะความรู้และหัตถการ เพื่อเตรียมออกฝึกประสบการณ์ระยะสั้น ก่อน การฝึกประสบการณ์วิชาชึพการสาธารณสุขชุมชน ในเทอม 2/2561 ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนุสันนทา