หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-12-14 14:33:49

28 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนายภูธเนศ สยมภพ นักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดแก้วรวมช่อ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา