หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College Inspectorate
ร่วมให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College Inspectorate

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:35:18

ร่วมให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา College Inspectorate

     28 กันยายน 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร ร่วมให้การต้อนรับนายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ โดยได้มอบนโยบายในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม จากสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม