หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยสหเวชศาสตร รับมอบยากันยุง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม Mosquito repellent
วิทยาลัยสหเวชศาสตร รับมอบยากันยุง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม Mosquito repellent

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-09-28 15:25:54

วิทยาลัยสหเวชศาสตร รับมอบยากันยุง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม Mosquito repellent

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งมอบยากันยุง จำนวน 2,000 ซอง ให้แก่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เพื่อให้แจกจ่ายกับ นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในการป้องกันยุงลาย ณ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา