หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > อาจารย์กล้าณรงค์ วงษ์พิทักษ์ เตรียมพร้อมนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อการฝึกประสบการณ์ Prepare for the experience
อาจารย์กล้าณรงค์ วงษ์พิทักษ์ เตรียมพร้อมนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อการฝึกประสบการณ์ Prepare for the experience

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:31:33

อาจารย์กล้าณรงค์ วงษ์พิทักษ์ เตรียมพร้อมนักศึกษาชั้นปี 4 เพื่อการฝึกประสบการณ์ Prepare for the experience

     อาจารย์กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เตรียมพร้อม นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ทบทวน เพิ่มเติม และเติมเต็ม) กับการฝึกประสบการณ์ ในภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ 2402 ห้องเคมี วิทยาลัยสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา