หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > นักศึกษา สอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยระบบการสอบ Online
นักศึกษา สอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยระบบการสอบ Online

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:28:20

นักศึกษา สอบกลางภาค รายวิชาศึกษาทั่วไป ด้วยระบบการสอบ Online

     นักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าสอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ในกลางภาคเรียนที่ 1/2561 โดยใช้ระบบการสอบ ออนไลน์ ซึ่งจะช่วยนักให้นักศึกษาทราบคะแนน ได้ทันทีหลังจากการสอบ ซึ่งการสอบออนไลน์จะช่วยในเรื่องของการประหยัด กระดาษในการใช้สอบได้เป็นอย่างมาก