หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนตุลาคม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนตุลาคม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:26:51

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนตุลาคม

     วันที่ 27 กันยายน 2561 ผศ.พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและปฏิบัติงานด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุม ศ.นพ. อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต, วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสรุปการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา อีกทั้งหารือแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562