หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-17 13:30:40

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ณ บริเวณหอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม