หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-17 13:41:57

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายทศวร สุขบุญชูเทพ นายกสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นำนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี ณ บริเวณหอประชุมศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม