หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์นรินทร์ กากะทุม ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ในรายการ ห้องเรียนวัยเก๋า
อาจารย์นรินทร์ กากะทุม ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ในรายการ ห้องเรียนวัยเก๋า

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2018-10-02 16:24:31


อาจารย์นรินทร์ กากะทุม ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ในรายการ ห้องเรียนวัยเก๋า

     เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 รายการโทรทัศน์ ช่อง Thai PBS ในรายการ "ห้องเรียนวัยเก๋า" ออกเทปบันทึก ในหัวข้อ "ซีรั่มหน้าใส สูตรกุหลาบมอญ" โดยอาจารย์นริทร์ กากะทุม หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ