หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม
นักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2019-08-17 13:28:17

นักศึกษาแพทย์แผนจีนสวนสุนันทา บินลัดฟ้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

นางสาวอาวาติฟ หะมะแตม๊ะ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม นักศึกษาคนเก่งจากสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉลียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 เดือน ส่งตรงภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศจีนมาให้ได้รับชมกันค่ะ