หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตในหมู่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และเพื่อเพิ่มโลหิตในคลังสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตในหมู่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และเพื่อเพิ่มโลหิตในคลังสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:38:44

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 

❤️????นางสาววรรณวิภา บำรุงพงศ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 

????ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตในหมู่ต่างๆ ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และเพื่อเพิ่มโลหิตในคลังสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

????โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง พิมพร ทองเมือง รองอธิการดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะหน่วยงานรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ 

????นำโดยนางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานกาชาดสมุทรสงคราม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 

????ณ บริเวณชั้น 1 อาคารผดุงชีวา (อาคารวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม