หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:31:19

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ

????????‍♂️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ ร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ University of Montpellier ประเทศฝรั่งเศส 

✍️✍️ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

เรื่อง "Ctenocephalides orientis and Ctenocephalides felis in Thailand: Head geometry by species, sex and geography" วารสารนานาชาติ Medical and veterinary entomology สำนักพิมพ์ Wiley ฐาน Scopus และ SJR Q1 Impact Factor 2.5 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาหมัดพาหะนำโรคในประเทศไทย โดยทำการศึกษาในระดับสัณฐานวิทยาและผลกระทบทางสภาพภูมิศาสตร์ทางชีวภาพ