หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดกิจกรรม "ปีมังกรทอง ฉลองตรุษจีน"
จัดกิจกรรม "ปีมังกรทอง ฉลองตรุษจีน"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 12:24:31

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

????????อาจารย์อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน พร้อมด้วย อาจารย์รัชนีกร สิมมาอ่อน และนักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????จัดกิจกรรม "ปีมังกรทอง ฉลองตรุษจีน" 

????????โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ มาเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรดา ดามาพงษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมครั้งนี้ 

????????‍♂️โดยมีกิจกรรมการแสดงเชิดสิงโต บรรเลงดนตรีจีน ขับร้องเพลงจีน และรำพัดจีน นอกจากนี้ยังมีการแจกอั่งเปาให้แก่ผู้ที่ชนะการประกวดภาพถ่าย ผู้ที่เข้าร่วมประกวด และผู้ที่ร่วมแสดง การแจกส้มมงคลและจุดประทัด เป็นต้น

✍️วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการขึ้นปีใหม่ของจีน และเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ 

????????ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆในครั้งนี้