หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นำอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปมอบให้กับนักเรียนและร่วมสันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์อันดีงาม เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ เป็นดวงประทีปให้สังคม
นำอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปมอบให้กับนักเรียนและร่วมสันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์อันดีงาม เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ เป็นดวงประทีปให้สังคม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:53:53

วันที่ 26 มกราคม 2567 

❤️❤️อาจารย์รัชนีกร สิมมาอ่อน อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพี่หมออาสา วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️มอบหมายให้นางสาวพัชรมัย อธิวรินทร์ ประธานชมรมพี่หมออาสา จัดโครงการปันฝันเพื่อน้อง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 

????โดยนักศึกษาในชมรมฯ ได้นำอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ไปมอบให้กับนักเรียนและร่วมสันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์อันดีงาม เชี่ยวชาญวิชาการ ชำนาญวิชาชีพ เป็นดวงประทีปให้สังคม

????ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

????????ขอขอบคุณคุณครูบงกชรัตน์ บุญบืน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดี