หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567
ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:35:29

วันที่ 23 มกราคม 2567 ประมวลภาพการสอบสัมภาษณ์ รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

✍️กลุ่มสาขาวิชาชีพ ได้แก่

1.สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

2.สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

3.สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

4.สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 

✍️กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่

1.สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข 

2.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 

3.สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์