หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัล หรือ HIDA- Health Innovation in Digital Age นำโดย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตร
ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัล หรือ HIDA- Health Innovation in Digital Age นำโดย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:34:05

วันที่ 23 มกราคม 2567 

????????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยและวิทยาเขต 

????????‍♂️ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัล หรือ HIDA- Health Innovation in Digital Age นำโดย ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตร 

????ในช่วงแรกเป็นการบรรยายสรุปโดยคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ถึงการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ พาชมโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบบูรณาการ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์ โรงปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย 

????????‍♂️ต่อจากนั้นได้แวะเยี่ยมชมสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสังคมผู้สูงวัย ห้องฝึกปฏิบัติการเสมือนจริงทางการพยาบาล (Nursing Learning Simulation Labboratory) และปิดท้ายด้วยกิจกรรมปลูกสมุนไพร ปล่อยลูกปูและหอยคืนสู่ทะเล 

????????โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพ์พร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงครามกล่าวปิดการเยี่ยมชม