หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคลินิกให้คำปรึกษา การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567
ประชุมคลินิกให้คำปรึกษา การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:32:14

วันที่ 22 มกราคม 2567 

????????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม

????พร้อมด้วยประธานกลุ่ม KM ได้แก่ ดร.พทป.แสงสิทธิ์ กฤษฎี ประธานกลุ่ม The Best Core 

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา เพียรจริง ประธานกลุ่ม Research Pro 

????อาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา ประธานกลุ่ม Go Hyflex 

✍️✍️ได้เข้าประชุมคลินิกให้คำปรึกษา การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2567 ????????โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ที่ปรึกษากลุ่มการจัดการความรู้ และคุณฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้ดำเนินการ ได้รับความรู้ในการเพิ่มองค์ความรู้ให้ครอบคลุมในเรื่องของ คน งาน องค์กร และนวัตกรรม ผ่านระบบออนไลน์