หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมการต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัล หรือ Health Innovation in Digital Age-HIDA
เตรียมการต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัล หรือ Health Innovation in Digital Age-HIDA

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:29:02

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 

????รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม ร่วมประชุมกับผู้บริหารวิทยาลัย และหัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน และกัญชาเวชศาสตร์ 

????????‍♂️เพื่อเตรียมการต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการสุขภาพในยุคดิจิทัล หรือ Health Innovation in Digital Age-HIDA 

????????ซึ่งนำโดย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ ดร.ฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการหลักสูตร