หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้ามอบโล่รางวัล Best of the Best ประเภทใช้ดี น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร
เข้ามอบโล่รางวัล Best of the Best ประเภทใช้ดี น้ำยาบ้วนปากสมุนไพร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-02-22 11:25:46

เบื้องหลังของความสำเร็จ โล่รางวัล Best of the Best

วันที่ 19 มกราคม 2567 

????????นายพรเทพ คุปพงษ์ ผู้อำนวยการภาค 4 และ นายระพีพัฒน์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน จากธนาคารออมสิน 

❤️❤️เข้ามอบโล่รางวัล Best of the Best ประเภทใช้ดี น้ำยาบ้วนปากสมุนไพรให้แก่ รองศาสตรจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี โรจนเบญจกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ คุณวรรณวิภา บำรุงพงศ์ หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัย พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา