หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > "กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่าง น้องพี่ เลขาเเพทย์สวนนัน"
"กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่าง น้องพี่ เลขาเเพทย์สวนนัน"

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยสหเวช
2024-01-18 10:54:17

วันที่ 9 มกราคม 2567 

❤️❤️ร้อยเอก นพ.พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ หัวหน้าสาขาวิชาเลขานุการการเเพทย์และสาธารณสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม พร้อมด้วยอาจารย์ในสาขาวิชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 

????????‍♂️เข้าร่วม "กิจกรรมสานสัมพันธ์ ระหว่าง น้องพี่ เลขาเเพทย์สวนนัน" โดยทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี จับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศที่อบอุ่น ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และนักศึกษามีความสุข สนุ